ใบรับประกัน Smarttop

Client: Potential Smarttop Co., Ltd.

ขนาด:  15.0 x 29.7 cm.

กระดาษ: ปอนด์ 120 g.

เคลือบ: ไม่มี

เทคนิค: มีไดคัทปรุสำหรับฉีก

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.