สติกเกอร์บ๊วยอร่อย

ขนาด:  4.0 cm.

สติกเกอร์: กระดาษขาวเงา

เคลือบ: ไม่มี

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.