สติกเกอร์น้ำพริก Kats

Client: น้ำพริกเผาตรา Kats

ขนาด: varied.

สติกเกอร์: กระดาษขาวเงากาวสำหรับความเย็น

เคลือบ: พลาสติกใส

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.