New Press and Packanging Co., Ltd.

             นิวเพรสฯ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2535 ให้บริการสิ่งพิมพ์ต่างๆ และต่อมาในปีพ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท นิว เพรส แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการพิมพ์อย่างครบวงจร

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปี บริษัทมุ่งเน้นพัฒนากระบวน การผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ด้วยเครื่องพิมพ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์

ทั้งนี้เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำในเรื่องงานพิมพ์ การใช้กระดาษ การเคลือบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท และให้ได้งานคุณภาพสูงสุด บริษัทมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา อีกทั้งยังมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพแก่ลูกค้า

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.