การ์ดบลิสเตอร์ Lotus's

ขนาด: varied

กระดาษ: กล่องแป้งหลังขาว 450 g.

เคลือบ: บลิสเตอร์ PVC

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.