การ์ดบลิสเตอร์ Target

ขนาด: varied

กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1/s 

400 g.

เคลือบ: บลิสเตอร์ PET

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.