แผงบลิสเตอร์ Thomas

ขนาด:  29.0 x 53.4 cm.

กระดาษ: กล่องแป้งหลังขาว 450 g.

เคลือบ: บลิสเตอร์ PVC

เทคนิค: มีไดคัทปรุสำหรับฉีก

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.