กล่อง Calico และแฮงแทก

Client and Designed by:

@calicoclubofficial

กล่องขนาด: 24x25x14 cm.

แฮงแทกขนาด:  6.0 cm.

กระดาษ: คราฟท์ KI15g. ประกบลูกฟูกลอนอี

ไดคัท: กล่องไปรษณีย์

แบบหูช้าง 

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.