กล่อง Difrax Miffy

ขนาด: 6.8x6.8x19.0cm.

กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1/s

295 g.

เคลือบ: วานิด้าน

ไดคัท: ฝามีหูแขวน ก้นปะ

สำเร็จ ปะหน้าต่าง 2 ด้าน

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.