กล่องสบู่เหลวอาบและสระ

ขนาด: 19.6x30.0x11.5 cm.

กระดาษ: กล่องแป้งหลังเทา 500 g.

เคลือบ: วานิชเงา

ไดคัท: ฝาเสียบ ก้นปะกาว

มีแนวรอยปรุ ฉีกเป็นกล่อง Display ได้

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.