กล่อง Mazda

ขนาด: varied

กระดาษ: กล่องแป้งหลังเทา 350-450 g.

เคลือบ: วานิชเงา

ไดคัท: ฝาเสียบ ก้นปะสำเร็จ

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.