ข้อมูล

Noni Set

ขนาด: 37x13.3 x 23.5 cm.

กระดาษปลอก:

กระดาษ Texture ประกบ ความหนารวม 500 g.

กระดาษปลอก:

กระดาษ Texture 350 g.

กระดาษถาด:

อาร์ตการ์ด 1/S 400 g. เคลือบพลาสติกด้าน

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.