กล่อง Tanto

ขนาด: 2.5x3.7x10.0cm.

กระดาษ: กล่องแป้งหลังเทา  270 g.

เคลือบ: พลาสติกใส

ไดคัท: ฝาเสียบ 2 ด้าน

เทคนิค : เคลือบพลาสติกทับส่วนหน้าต่าง

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.