ข้อมูล

กล่อง Zeazon

ขนาด: 7.5x7.5x12.5 cm.

กระดาษ: กล่องแป้งหลังเทา 350 g.

เคลือบ: ไม่เคลือบ

ไดคัท: เจาะหน้าต่าง ฝาเสียบ มีหูแขวน ก้นเสียบพร้อมและไส้ในตัว

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.