ข้อมูล

Jasmin Set

การ์ดขนาด: 10.5 x 40.0cm

กระดาษ: Texture 232g.

เคลือบ: ไม่มี

เทคนิค: Hotstampทองด้าน

ซองขนาด: 10 x 12 cm.

กระดาษ: Texture 120 g.

เทคนิค: Hotstampทองด้าน

และปั๊มนูน

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.