ข้อมูล

Wedding Set

การ์ดขนาด: 10 x 25 cm

กระดาษ: Texture 350 g.

เคลือบ: ไม่มี

เทคนิค: Hotstampทองด้าน

ซองขนาด: 11 x 26 cm.

กระดาษ: ปอนด์ 100 g.

เทคนิค: Hotstampทองด้าน

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.