ข้อมูล

Wedding Set

การ์ดขนาด: 5.25 x .00 นิ้ว

กระดาษ: Texture 270 g.

เคลือบ: ไม่มี

เทคนิค: Hotstamp

Copper เงา

ซองขนาด: 6.75 x 8.25 นิ้ว

กระดาษ: Texture 167 g.

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.