ข้อมูล

ชุดซองอั่งเปาพร้อมสายคาด

ซองขนาด: 9 x 17 cm

กระดาษ: Texture 118 g.

เคลือบ: ไม่มี

เทคนิค: Hotstampทองด้าน

และปั๊มนูน

สายคาดขนาด: 3 x 36 cm.

กระดาษ: Foil Board 300g.

เทคนิค: ปั๊มนูน

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.