ฉลาก D7 0% Trans Fat

ขนาด: 5.0 x 55 cm.

กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1/S 230 g.

เคลือบ: ยูวี

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.