ฉลาก Nude

Client: Int.Nude

ขนาด: 7.6 x 14.5 cm.

กระดาษ: อาร์ตด้าน 100 g.

เคลือบ: ไม่มี

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.