สมุดฉีก

ขนาด:  9 x 9 cm

ปก : กระดาษTexture 350g.

เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา

75 g. จำนวน 75 แผ่น

เคลือบ: ไม่เคลือบ

เย็บเล่ม: สันกาว

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.