สติกเกอร์คราฟท์

ขนาด: 10.0 x 40.0 cm.

สติกเกอร์: กระดาษคราฟท์

เคลือบ: ไม่เคลือบ

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.