สติกเกอร์ MP

ขนาด: 3.5 cm.

สติกเกอร์: กระดาษขาวเงา

เคลือบ: ไม่มี

เทคนิค:

Hologram Hot Stamp และปั๊มนูน (Embossing)

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.