สติกเกอร์ New Formula

ขนาด: 1.5 x 3.0 cm.

สติกเกอร์: ฟอยด์สีทองเงา

เคลือบ: ไม่เคลือบ

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.